Trỏ tên miền về hosting – Cập nhật DNS (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Sau khi bạn mua host và có được địa chỉ IP của host. Bạn cần trỏ tên miền về hosting để website có thể hoạt động.

Cụ thể ở đây bạn sẽ trỏ tên miền được mua tại Namecheap về hosting mua tại AZDigi.

Truy cập trang chủ của Namecheap. Đăng nhập vào tài khoản bằng cách điền username & password. Nhấn Sign In

Namecheap đăng nhập tài khoản quản lý tên miền

Giao diện trang quản trị hiện ra. Chọn Domain List (Danh sách tất cả các tên miền bạn sở hữu)

Giao diện quản trị tên miền tại Namecheap

Kéo xuống phía dưới vào tìm tên miền bạn muốn trỏ về hosting mới mua. Chọn Manage

Namecheap Danh sách tên miền - Domain List

Tiếp tục chọn Advanced DNS

Namecheap Basic Advanced DNS 2

Tại giao diện quản lý DNS của tên miền. Chọn ADD NEW RECORD để thêm các bản ghi tên miền.

Bạn cần thêm 2 bản ghi cơ bản nhất là:

  • A Record @ 12.345.678.99 (địa chỉ IP hosting của bạn)
  • CNAME Record www tenmiencuaban.com

Namecheap Add new recordBạn cần tick chọn dấu  để lưu các bản ghi.

Namecheap xác nhận thay đổi DNS

Sau khi tạo bản ghi, bạn cần chờ khoảng 15-90 giây để hệ thống cập nhật.

Truy cập địa chỉ tên miền của bạn để xem những thay đổi.

Lưu ý: Bạn có thể dùng CloudFlare để cập nhật DNS tên miền

Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.3. HOSTING