Đăng nhập trang khách hàng & Lấy địa chỉ IP của host (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Sau khi mua host tại AZDigi. Bạn cần đăng nhập vào trang khách hàng tại https://my.azdigi.com/clientarea.php

Điền địa chỉ email bạn đã đăng ký dịch vụ và mật khẩu. Click nút Đăng nhập

AZDigi đăng nhập tài khoản hosting

Giao diện trang khách hàng sẽ hiện ra. Tôi đã mua gói hosting SSD Doanh nghiệp – BH-1 ienfp.com

AZdigi gói share host SSD Doanh nghiệp BH-1

Truy cập quản lý dịch vụ bằng cách click chuột vào gói dịch vụ

AZdigi truy cập trang quản lý dịch vụ hosting bằng cách click chuột vào gói dịch vụ

Truy cập Cpanel bằng cách click vào lựa chọn Đăng nhập vào cPanel
Với cách này, bạn sẽ không cần nhớ username và password truy cập cPanel.

AZdigi truy cập vào cPanel

Một cửa sổ mới sẽ bật ra (open to new tag)

Giao diện làm việc của cPanel.

Giao diện làm việc của cPanel tại AZdigi

Lấy địa chỉ IP của host

Với gói SSD Doanh nghiệp, bạn sẽ được nhận 1 địa chỉ IP riêng trị giá 120.000 vnđ/tháng. Tránh sử dụng IP dùng chung đã bị dính vào Black list do người khác đi SPAM.

Click vào Server Information, kéo xuống phía dưới. Bạn sẽ thấy địa chỉ IP của host ở dòng Dedicated IP Address

AZDigi lấy địa chỉ IP của Host

AZDigi lấy địa chỉ IP của Host

Nếu bạn dùng gói hosting SSD Tiêu chuẩn (cho cá nhân). Bạn sẽ thấy địa chỉ IP của host ở dòng Shared IP Address

AZdigi địa chỉ IP host dùng chung

Bạn sẽ dùng địa chỉ IP này để trỏ tên miền về hosting.

Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.3. HOSTING