SỰ KHÁC NHAU giữa Page & Post (Trang & Bài viết)? Các PAGE thường dùng? (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Page (Trang) là những nội dung cố định, không thay đổi.
Post (Bài viết) là những nội dung không cố định, thường chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật.

Sự khác nhau giữa Page & Post? Các Page thường dùng

Ngoài ra còn có:

Product (Sản phẩm) là các sản phẩm bạn đăng bán hoặc giới thiệu sản phẩm của người khác (có thể miễn phí 100% hoặc trả phí)

Course (Khóa học) là các khóa học do bạn tạo ra để bán 1 lần (trọn đời) hoặc thu phí định kỳ.

Lesson (Bài học) là các bài học trong 1 khóa học nào đó của bạn. Nội dung bài học có thể được truy cập với 4 cách: Miễn phí không cần đăng nhập, Miễn phí yêu cầu đăng nhập, Mua khóa học truy cập toàn bộ bài học, Miễn phí khóa học nhưng yêu cầu trả phí với những nội dung cao cấp.

Quiz (Câu hỏi) là các câu hỏi bạn có thể đặt ra cho học viên khi học xong 1 bài học. Trong thời gian đầu tôi xây dựng nội dung khóa học, tôi hầu như không sử dụng chức năng này. Sau khi nội dung các nội dung chính đã xong 90%. Tôi mới bắt đầu tạo các câu hỏi trong bài học để giúp học viên nắm vấn đề tốt hơn. Khóa học thú vị hơn.

Các Page cơ bản bạn cần PHẢI có trên website

+ Trang chủ
Trang này có giao diện được thiết kế đặc biệt, là bộ mặt website của bạn. Trang có số lượng truy cập lớn nhất. Bạn nên đặt mẫu thu thập email ở đây. Với iENFP.com trang chủ là trang cửa hàng nâng cao.

+ Giới thiệu bản thân / công ty
Trang này là trang giới thiệu bạn là ai, là người như thế nào, mục đích tạo website là gì, các thành tích đã đạt được nếu có…
Nếu là công ty, doanh nghiệp cần có lịch sử hình thành và phát triển, đội nhóm lãnh đạo, tầm nhìn, sứ mệnh…
Bạn PHẢI cho người dùng BIẾT website này nói về điều gì, tôi sẽ nhận được điều gì từ website này.

+ Liên hệ
Trang này có mẫu để người dùng có thể gửi những thắc mắc, góp ý… Tôi sử dụng 1 chức năng trong plugin Jetpack.

+ Điều khoản sử dụng
Nếu là cá nhân bạn có thể tham khảo và sao chép từ các website khác.
Nếu là doanh nghiệp thì cần phải chặt chẽ, rõ ràng, nên tham khảo tư vấn của luật sư.

+ Chính sách quyền riêng tư
Trang này giúp tăng uy tín của website. Khách hàng biết được thông tin cá nhân của họ được bảo mật.

+ Blog
Trang này lưu các bài viết của website. Với tôi đó là các bài viết tôi không thể chèn vào các khóa học hay sản phẩm. Có rất nhiều dạng bài viết blog.

+ Cửa hàng, Giỏ hàng, Thanh toán,Tài khoản
Các trang này được tạo tự động khi cài đặt plugin WooCommerce.

Hướng dẫn mua hàng
Hướng dẫn các bước mua hàng trên website của bạn. Nên sử dụng cả văn bản hoặc video.

Danh sách các khóa học & Các khóa học đã đăng ký
Danh sách các khóa học có trên website của bạn và các khóa học học viên đã đăng ký.

+ Chương trình Cộng tác viên (nếu có)
Nêu rõ quy định chương trình Tiếp thị liên kết của bạn. Cách tham gia, cách tạo liên kết tiếp thị, thanh toán…

Khu vực Cộng tác viên
Nơi nhà tiếp thị tạo link tiếp thị, cập nhật báo cáo, thống kê, hình thức thanh toán…

+ Trang xác nhận email
Sau khi khách hàng nhập địa chỉ email để nhận quà của bạn. Bạn có thể chuyển hướng họ đến trang này để hướng dẫn xác nhận email và nhận quà tặng.

+ Amazon Affiliate (nếu có)
Nếu bạn tiếp thị liên kết các sản phẩm cho Amazon. Họ yêu cầu bạn PHẢI có trang thông báo rằng bạn là cộng tác viên của AMZ, sẽ nhận được hoa hồng khi giới thiệu các sản phẩm của Amazon.

+ Một số trang điều khoản/quy định khác (nếu có)

 

Thẻ bài học: WordPress cơ bản
Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.4.1. WORDPRESS cơ bản