Plugin chống SPAM bình luận (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Plugin Akismet Anti-Spam (Phổ biến & Miễn phí) với hơn 5 triệu lượt cài đặt. Đánh giá cộng đồng 5 sao.

Akismet sẽ kiểm tra tra các bình luậnliên hệ qua mẫu liên hệ (contact form) trên website của bạn rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu toàn cầu để bảo vệ website của bạn khỏi các nội dung độc hại, spam. Bạn có thể xem trước các bình luận spam mà Akismet bắt được tại trang “Bình luận” trong giao diện quản trị của bạn.

Akismet Anti-Spam

Các tính năng chính trong Akismet bao gồm:

  • Tự động kiểm tra tất cả bình luận và lọc ra những bình luận nhìn giống như spam.
  • Mỗi bình luận có một lịch sử trạng thái, do đó bạn có thể dễ dàng xem những bình luận nào đã bị Akismet bắt được hoặc bị xóa, bình luận là “spam” hoặc “không phải spam” và ai là người đánh dấu.
  • Người điều hành có thể xem số bình luận được phê duyệt của từng người dùng.
  • Một tính năng giúp loại bỏ hoàn toàn những spam tồi tệ nhất, tiết kiệm dung lượng ổ cứng và tăng tốc website của bạn.

Bạn sẽ cần Akismet.com API key để có thể sử dụng plugin này.

Key miễn phí cho các blog cá nhân; Gói dịch vụ trả phí cho website doanh nghiệp và thương mại (có nhiều tính năng hơn).

Akismet Anti-Spam Price
Akismet Anti-Spam Price

Plugin Akismet Anti-Spam có trong phần Tải xuống (Download) của tài khoản nếu bạn đã đăng ký khóa học này.

Thẻ bài học: Plugins cơ bản
Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.6.1. PLUGINS cơ bản