Plugin CHUYỂN HƯỚNG các trang 404 về trang tùy chỉnh (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Trong quá trình bạn xây dựng website, sẽ có nhiều chỉnh sửa. Trong đó có các chỉnh sửa đường dẫn liên kết (edit link).

Nếu các đường dẫn liên kết bạn sửa nhưng Google đã index trước đó chưa kịp cập nhật lại.
Khi người dùng click vào link cũ, họ sẽ được chuyển đến 1 trang báo lỗi 404 – Không tìm thấy trang. Đó là 1 trải nghiệm không tốt.

Ngoài ra, khi Google lập chỉ mục trang web. Vì một lý do nào đó, Google hiểu nhầm các liên kết của bạn bị lỗi 404 và báo cáo trên Google Webmaster Tools.

Plugin All 404 Redirect to Homepage giúp bạn chuyển hướng tất cả các liên kết 404 về trang chủ hoặc 1 trang tùy chọn.
Với hơn 100.000 lượt cài đặt, đánh giá cộng đồng 4.5 sao.

All 404 Redirect to Homepage

Ví dụ: iENFP.com chọn chuyển hướng 404 về trang khóa học TỰ DO TÀI CHÍNH

All 404 Redirect to Homepage

Họ cũng có phiên bản cao cấp với nhiều tính năng hơn. Và một số sản phẩm khác.

All 404 Redirect to Homepage Premium

 

All 404 Redirect to Homepage Premium

All 404 Redirect to Homepage

Plugin All 404 Redirect to Homepage có trong phần Tải xuống (Download) của tài khoản nếu bạn đã đăng ký khóa học này.

Thẻ bài học: Plugins cơ bản
Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.6.1. PLUGINS cơ bản