Plugin nofollow và mở tag mới với LIÊN KẾT NGOÀI (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Trước khi đến với plugin này, bạn nên biết một số khái niệm cơ bản:

 • SEO: viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) giúp các bài viết trên website của bạn có thứ hạng cao hơn trên công cụ tìm kiếm, tăng lưu lượng người dùng truy cập miễn phí từ Google, Bing, Yahoo…
  SEO chia thành 2 mảng, SEO onpage – tối ưu trên website của bạn, SEO offpage – tối ưu bên ngoài website của bạn. SEO là 1 câu chuyện dài, tôi sẽ không nói kỹ trong bài viết này.
 • Internal link: liên kết nội bộ, đường dẫn liên kết trỏ đến các bài viết khác nhau trên website của bạn. Tối ưu SEO onpage.
 • External link: liên kết ngoài, đường dẫn liên kết trỏ đến các website khác website của bạn.
 • Backlink: liên kết trỏ về website của bạn. Tối ưu SEO offpage. Có 2 dạng dofollow & nofollow.
 • Dofollow link: liên kết sẽ được hưởng sức mạnh backlink từ website của bạn, cụ thể là sức mạnh của trang bài viết nơi đặt link, tăng giá trị của website/bài viết được trỏ về trong mắt của Google.
 • Nofollow link: liên kết tuy trỏ về website khác nhưng bạn thông báo với Google là link này sẽ không nhận được sức mạnh từ bài viết của bạn.

Trên website của bạn sẽ có rất nhiều liên kết trỏ ra ngoài (external links). Có thể đó là site mà bạn giới thiệu với người dùng. Miễn phí hoặc nhận được hoa hồng giới thiệu.

Plugin Nofollow for external link giúp bạn tự động thêm 2 thẻ

 • Thẻ “rel=nofollow” tất cả các liên kết ngoài đều là link nofollow.
  Điều này tránh Google phạt vì có quá nhiều link hướng ra ngoài ở dạng dofollow. Google hiểu nhầm trang của bạn bán backlink.
 • Thẻ “target=_blank” tất cả các liên kết ngoài được mở trong 1 tag mới trên trình duyệt (open new tag)
  Điều này tránh người dùng click vào link giới thiệu và đồng thời thoát ra khỏi trang của bạn. Giữ người dùng ở lại trang của bạn.

Nofollow for external link & open to new tag

Plugin Nofollow for external link giúp bạn tùy chọn link cho phép dofollow. Đó có thể là link của bạn bè, đối tác của bạn.

Nofollow for external link setup

Thẻ bài học: Plugins cơ bản
Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.6.1. PLUGINS cơ bản