Plugin thêm MÃ CODE vào đầu trang và chân trang (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Plugin Insert Headers and Footers giúp bạn thêm mã của bên thứ ba (dịch vụ trung gian như Google, Facebook…)

Những MÃ QUAN TRỌNG bạn sẽ thêm gồm:

  • Mã tiếp thị lại của Google – phục vụ tiếp thị lại với Google Adword
  • Mã theo dõi pixel của Facebook – phục vụ tiếp thị lại với Facebook Ads
  • Tùy chọn CSS: ví dụ ẩn ngày tháng bài viết

Một số mã tùy chọn khác:

  • Mã cho phép nhúng status facebook của bạn/fanpage vào trong bài viết trên website
  • Mã kích hoạt chức năng của Addthis – Công cụ chia sẻ mạng xã hội tốt nhất
  • Mã của nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing

Insert Headers and Footers thêm mã vào đầu hoặc chân trang

Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.6.1. PLUGINS cơ bản