Plugin thông báo LIÊN KẾT GÃY HỎNG (Xem trước miễn phí)

Đây là bài học xem trước miễn phí. Vui lòng đăng ký tại đây trước khi bắt đầu bài học.

Khi viết bài blog, bạn sẽ liên kết các bài viết liên quan với nhau thông qua các liên kết nội bộ (internal link).
Điều này có nhiều lợi ích: tăng trải nghiệm người dùng, tăng số lượt xem trang, giảm tỷ lệ thoát trang, tối ưu hóa SEO onpage.

Khi bạn sửa liên kết (edit link) các liên kết nội bộ có thể bị gãy, tạo ra lỗi 404 – Trang không tìm thấy.

Plugin Broken Link Checker giúp bạn

  • Tự động phát hiện các liên kết gãy/hỏng
  • Cho phép sửa liên kết gãy hỏng dễ dàng

Broken Link Checker

Trong phần cài đặt, bạn hãy điền email nhận thông báo khi phát hiện link gãy. Khi nhận được thông báo thì hãy khắc phục ngay.

Broken Link Checker Setup Email

Tôi yêu cầu plugin quét liên kết trong các trang, bài viết, khóa học, bài học.

Các loại liên kết gồm: Liên kết HTML, Hình ảnh HTML, Văn bản thuần URL, Nhúng video Youtube.

Broken Link Checker Setup Post Type

Plugin Broken Link Checker có trong phần Tải xuống (Download) của tài khoản nếu bạn đã đăng ký khóa học này.

Thẻ bài học: Plugins cơ bản
Quay lại: TỰ DO TÀI CHÍNH VỚI ĐAM MÊ CỦA BẠN > B.1.6.1. PLUGINS cơ bản