CASH FLOW Trò chơi GIÁO DỤC TÀI CHÍNH tốt nhất thế giới

Nếu bạn muốn phát triển thông minh tài chính NHANH NHẤT.
Hãy chơi game Cash Flow!

Không chỉ 1 vài lần. Hãy chơi và chiến thắng tối thiểu vài chục lần. Hàng trăm lần càng tốt.

Khi đó bạn sẽ hiểu được nội dung bài viết này của tôi:

Những bài học tôi học được từ Game Cash Flow

Liên kết phía dưới dẫn bạn đến thư mục chứa file .iso cài đặt Cash Flow phiên bản 101 và 202 được Việt hóa, có hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn chơi cơ bản kèm theo.

Miễn phí

Mã: Game Cash Flow 101 & 202 Việt hóa Danh mục: