TEMPLATE PHOTOSHOP trọn bộ cho bạn

$9.00

Bộ công cụ này gồm các file photoshop (.pds) tiêu chuẩn dành cho thương hiệu của bạn:

  • Logo: trong suốt, viền tròn, text/không text
  • Website: logo website, favicon, email woo, header, footer, notification
  • Youtube: cover, subscribe, thumnail
  • Facebook: cover, app login
  • Google: app login

Hết hàng

Mã: Template Photoshop Danh mục: