Ngày đăng

Thời gian không phải là vô giá ? Đòn bẩy thời gian

Quản lý thời gian với iENFP.com

Giá trị của thời gian ?

Dù bạn là học sinh, sinh viên, làm công ăn lương hay doanh nhân, chính trị gia… thì tất cả chúng ta đều có 1 điểm chung là chỉ có 24h mỗi ngày ! Tôi ước sao mỗi ngày có 72h và hơn thế nữa vì có quá nhiều việc muốn làm.

Quản lý thời gian là quan trọng. Thời gian là quý giá. Ai cũng từng nghe về điều này. Nhưng đến với iENFP.com bạn sẽ có thêm khái niệm.

Thời gian không phải là vô giá !

Đọc tiếp Thời gian không phải là vô giá ? Đòn bẩy thời gian

Ngày đăng

Học kỹ năng quản lý tài chính MIỄN PHÍ qua trò chơi Cash Flow

Học kỹ năng quản lý tài chính trò chơi Cash Flow iENFP.com

Khi chơi game bạn sẽ được học về quản lý tài chính, rất trực quan, vô cùng cảm xúc và sinh động. Bạn sẽ tự lập được Bảng kê khai thu chi và Bảng cân đối tài sản – tiêu sản của chính mình trong thực tế. Cập nhật, bổ sung nó mỗi ngày và tổng kết lại vào cuối tháng. Hãy trở thành chuyên gia quản lý tiền. Thực sự làm chủ đồng tiền.

Đọc tiếp Học kỹ năng quản lý tài chính MIỄN PHÍ qua trò chơi Cash Flow