Ngày đăng

Digital Ocean VPS

Digital Ocean logo iENFP.com

Đánh giá

Quá nhiều ưu điểm và gần như không có nhược điểm. Từ khi dùng VPS của DO thì cá nhân tôi khuyến khích mọi người không nên dùng Share Host nữa. Ngay cả với người mới !
Đọc tiếp Digital Ocean VPS

Ngày đăng

Các lệnh thường dùng trên VPS – ngắn gọn & nhanh chóng

Các lệnh thường dùng trên VPS - ngắn gọn & nhanh chóng iENFP.com

Những lệnh này là những lệnh thường dùng nhất. Trong quá trình thêm domain mới vào host và cài đặt cơ bản.

Bạn nào có chê rằng bài này ai mà chẳng biết, vui lòng thông cảm. Vì có 1 ông bạn cùng học đại học, giờ cũng mới mày mò MMO. Tôi thì cũng không biết nhiều về kỹ thuật nhưng biết gì thì sẽ chia sẻ hết. Tất cả các bài tương đối cơ bản và đơn giản trên blog này coi như viết cho bạn ấy. Kiếm chầu nhậu nghe có vẻ không dễ 😀 Mà ai mà chẳng từng 1 thời lính mới, tôi bây giờ vẫn còn gà tồ chán. Vẫn lên các diễn đàn hỏi mấy thứ linh tinh.

Nếu bài viết của tôi chỉ giúp được 1 độc giả tôi vẫn sẽ viết.

Đọc tiếp Các lệnh thường dùng trên VPS – ngắn gọn & nhanh chóng

Ngày đăng

18 Lời khuyên để tăng tốc độ website WordPress từ KeyCDN.com

18 Lời khuyên để tăng tốc độ website WordPress của bạn

Đang lang thang tìm plugin thể hiện cảm xúc trong bài viết thì đọc được bài 18 hướng dẫn tăng tốc wordpress trên KeyCDN, tác giả Brian Jackson https://woorkup.com/

Đọc tiếp 18 Lời khuyên để tăng tốc độ website WordPress từ KeyCDN.com