Tại sao bạn nên sở hữu 1 thẻ Visa / Master Card ?

Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh trực tuyến thì trước hết cần PHẢI CÓ 1 trong 2 thẻ này. Bạn nên tạo thẻ Visa Debit với ngân hàng trong nước trước. Thẻ Master bạn sẽ dùng dịch vụ khác.

Đọc tiếp Tại sao bạn nên sở hữu 1 thẻ Visa / Master Card ?