Ngày đăng

Digital Ocean VPS

Digital Ocean logo iENFP.com

Đánh giá

Quá nhiều ưu điểm và gần như không có nhược điểm. Từ khi dùng VPS của DO thì cá nhân tôi khuyến khích mọi người không nên dùng Share Host nữa. Ngay cả với người mới !
Đọc tiếp Digital Ocean VPS

Ngày đăng

Tại sao bạn nên sở hữu 1 thẻ Visa / Master Card ?

Tại sao bạn nên sở hữu 1 thẻ Visa / Master Card ?

Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh trực tuyến thì trước hết cần PHẢI CÓ 1 trong 2 thẻ này. Bạn nên tạo thẻ Visa Debit với ngân hàng trong nước trước. Thẻ Master bạn sẽ dùng dịch vụ khác.

Đọc tiếp Tại sao bạn nên sở hữu 1 thẻ Visa / Master Card ?